Przyjmowanie streszczeń na III Konferencję pt. Wytyczne w Otologii Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich zostało zamknięte.

Dziękujemy za przesłane streszczenia!

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt: sekretariat@otolaryngologia2018.com