Data rejestracji Opłaty rejestracyjne Opłaty dla członków
Towarzystwa Otorynolaryngologów,
Foniatrów i Audiologów Polskich
Opłaty rejestracyjne
dla studentów studiów
przeddyplomowych poniżej 35 r.ż.*
Rejestracja do 10.12.2017 r.: 490,00 PLN 420,00 PLN 450,00 PLN
Rejestracja do 15.01.2018 r.: 590,00 PLN 490,00 PLN 550,00 PLN
Rejestracja do 20.03.2108 r.: 690,00 PLN 590,00 PLN 650,00 PLN
Rejestracja na miejscu: 750,00 PLN 750,00 PLN 750,00 PLN
Osoba towarzysząca 190,00 PLN
* W celu weryfikacji prosimy o przesłanie skanu dokumentu ze zdjęciem na adres sekretariat@otolaryngologia2018.com

Kolacja integracyjna w dniu 6 kwietnia 2018, cena: 195,00 PLN (280,00 PLN przy rejestracji w dniu konferencji)